Naše rješenje

Da bi se riješio problem tekstilnog otpada, u svijetu se razvijaju brojne inicijative unutar sektora tekstilne industrije koje imaju za cilj smanjiti negativan utjecaj na okoliš i zajednicu. Jedna od takvih mjera je i oporaba tekstila. Zapamtite, 90% tekstilnog otpada može biti ponovno korišteno, oporabljeno i reciklirano.

Procjene i iskustva pokazuju da godišnje nastaje cca 8,5 kg otpadnog tekstila po stanovniku. Otpadni tekstil može biti ponovno uporabljen, materijalno iskoristiv ili termički iskoristiv. 68% tekstilnog otpada završi u ostalom, mješovitom otpadu koji se odlaže na deponiju otpada, a 32% je obuhvaćeno prikupljanjem odjeće.

Vjerujemo kako skupljanje, sortiranje i oporaba tekstila ima brojne pozitivne učinke:

  • smanjena je potreba za odlagalištima smeća, što direktno utječe i na klimatske promjene (npr. vunena odjeća se ne razgrađuje, već proizvodi metan koji doprinosi globalnom zatopljenju);
  • smanjena je potreba za proizvodnjom tkanina
  • kako se tekstil sakuplja, sortira i distribuira većim dijelom lokalno, smanjuje se utjecaj na onečišćenje okoliša zbog ograničenog transporta;
  • manje je opterećenje kućnog budžeta zbog pristupa jeftinijim tekstilnim proizvodima i odjeći.

100 kg sakupljenog tekstila sastoji se od:
1-3 kg korištene odjeće visoke kvalitete (roba za dućan, krem-roba)
10-20 kg korištene odjeće prosječne kvalitete
10-30 kg korištene odjeće pogodne za donaciju zemljama u razvoju
25 kg za pridobivanje vlakana za daljnju proizvodnju
25 kg sirovine za dobivanje energije.

Većina ljudi spremna je donirati svoju rabljenu odjeću. U procesu rada zadruge Humana Nova, rabljena odjeća će se sakupljati prvenstveno na području sjeverozapadne Hrvatske.
Sakupljena rabljena odjeća sortirat će se u proizvodnom pogonu zadruge, po raznim kategorijama:

  • čista i cjelovita odjeća proslijedit će se u na daljnju prodaju po pristupačnim cijenama u dućane u Čakovcu, Zagrebu i Labinu;
  • čista i djelomično cjelovita odjeća proslijediti će se u šivaonicu na doradu, zatim u greenware dućane;
  • čista i necjelovita odjeća upotrijebiti će se u proizvodnji novih proizvoda - patchwork pokrivači, torbice, odjeće, itd. koju potom možete kupiti u dućanima u Čakovcu, Zagrebu i Labinu;
  • istrošena i zamrljana odjeća reciklirat će se u industrijske krpe za brisanje. Gumbi, zatvarači i sl. bit će skinuti i ponovno upotrebljeni;
  • neupotrebljiv tekstil i otpad proslijediti će se tvrtkama za reciklažu.