Podaci

Socijalna zadruga odgovorno je društveno poduzeće koje u svojem djelovanju veliku pažnju posvećuje rješavanju društvenih, ekoloških i ekonomskih problema.

UTJECAJ NA EKOLOŠKE PROBLEME U LOKALNOJ ZAJEDNICI
Socijalna zadruga Humana Nova do 31/12/2017. sakupila je 1.451.500,00 kg odjeće i obuće.
Recikliranje ima utjecaja! Sortiranjem, ponovnim korištenjem i recikliranjem sakupljenje odjeće i obuće donatori/ke izravno su utjecali na smanjenje ispuštanja plina CO2 u atmosferu za 5.224.712,00 kg (nastaje raspadanjem tekstila na odlagalištima), smanjenjem uporabe 8.678.043.839,00 l pitke vode, 435.450,00 kg umjetnih gnojiva i 290.300,00 kg pesticida u proizvodnji sirovina za proizvodnju tekstila!
Više o pozitivnim učincima recikliranja tekstila pročitajte na internetskim stranicama Green Wiki.

UTJECAJ NA DRUŠTVENE PROBLEME U LOKALNOJ ZAJEDNICI
Jedan od važnih ciljeva djelovanja Socijalne zadruge Humana Nova jest poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i drugih društveno isključenih osoba. Tako danas Zadruga zapošljava 50 osoba, od čega 26 osoba s invaliditetom, 11 osoba starijih od 50 godina, 1 visoko obrazovana mlada dizajnerica tekstila (kojoj je to prvo zaposlenje), 10 osoba mlađih od 30 godina, jedna osoba pripadnik nacionalne manjine, 4 dugotrajno nezaposlene mlade majke, 2 branitelja, te upravitelji stručnjak u području gospodarenja otpadom, ekonomist i sociolog.

UTJECAJ NA EKONOMSKE PROBLEME U LOKALNOJ ZAJEDNICI
Socijalna zadruga Humana Nova donirala je u proizvodima 100-tak obitelji iz Međimurske i susjednih županija. Naravno, i šira zajednica podupire djelovanje Socijalne zadruge Humana Nova. Veliko hvala na financijskoj i materijalnoj pomoći: M. F. Certus d.o.o. Zagreb, TMT d.o.o. Čakovec, Međimurske vode d.d. Čakovec, Lapor d.o.o. Velika Gorica, Superna d.o.o. Čakovec, Agencija za lijekove i medicinske proizvode Zagreb, Strojarstvo Branilović, Đurkin d.o.o. Čakovec, Gracin usluge d.o.o. Zagreb, Udruga tjelesnih invalida Međimurja, Autonomni centar - ACT Čakovec, Kvantum d.o.o. Prelog, Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. Slavonski brod, Varkom d.d. Varaždin, Čakom d.o.o. Čakovec, Pre-kom d.o.o. Prelog, ELCON Geretebau d.o.o. Rijeka, Murs-ekom d.o.o. Mursko Središće, Tid-Extra d.o.o. Mursko Središće, Printex d.o.o. Čakovec, Tursitička zajednica grada Čakovca, ACT Printlab d.o.o., Zdravstvena ustanova Ljekarne Petek, BAT d.o.o. Čakovec, Sobočan interijeri d.o.o. Mursko Središće, Međimurje plin d.o.o. Čakovec, Marker d.o.o. Varaždin, Mabon d.o.o. Također, zahvaljujemo i svim pojedincima koji svojim donacijama stare i rabljene odjeće potiču rad Socijalne zadruge Humana Nova, a ujedno pomažu zaštiti okoliša.