Kontakt

Socijalna zadruga Humana Nova Čakovec
zadruga za proizvodnju tekstila
Mihovljanska 89
HR-40000 Čakovec
Radno vrijeme: pon-pet: 8-15 h, sub: 8-12 h

tel. 040 500 765
proizvodnja tel. 040 673 098
mob. 099 249 6888
e-mail: info@humananova.org

Matični broj: 070096305
OIB: 27711345503
Žiro račun: HR 86 2402 0061 1006 3216 3 (Erste Bank Rijeka, Čakovec)

Upravitelj zadruge: Ivan Božić
Predsjednik Skupštine: Leonarda Tarandek

Članovi/ice zadruge:
Udruga slijepih Međimurske županije
Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije
Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida
Udruga tjelesnih invalida Međimurja
Tea Vukelić
Damjanka Terstenjak
Ivana Bujan
Sandra Varga
Bojana Marciuš
Biserka Kolomari
Zlatko Božić
Paula Horvat
Vesna Posedi
Božo Posedi
Snježana Sabol
Mirjana Vurušić
Ljubica Blažona
Sanja Kanižaj

Zadruga je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu 2011. godine
Tt-11/644-2, MBS 070096305, članski ulozi 40.000,00 kn uplaćeni u cijelosti, upravitelj Ivan Božić


Socijalna zadruga Humana Nova Zagreb
zadruga za ponovnu uporabu tekstila
Boškovićeva ul.2
HR-10000 Zagreb
tel. 01 5811 233
e-mail: zagreb@humananova.org

ZAPRIMANJE DONACIJA Avenija Dubrava 27:

HR-10000 Zagreb
(tram. linije 5,7,11,12 st. Dubrava)

Radno vrijeme: pon-pet: 09-20 h, sub: 09-16 h
tel: 01/5811-232

Matični broj: 080998199
OIB: 15792761433
Žiro račun: HR 95 2402 0061 1007 6169 0 (Erste Bank Rijeka, Zagreb)

Upravitelj zadruge: Roman Danko
Predsjednik Skupštine: Adam Čajić

Članovi/ice zadruge:
Zelena akcija udruga
Martinov plašt socijalno - uslužna zadruga
Adam Čajić, predsjednik zadruge
Goran Jeras
Goran Denis Tomašković
Marin Čujić
Dado Vivoda
Sanja Jalžabetić
Višnjica Deduš
Edina Ferenčić
Maja Osrečki

Zadruga je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 2015. godine
Tt-15/32481-2, MBS 080998199, članski ulozi 10.000,00 kn uplaćeni u cijelosti, upravitelj Roman Danko

Socijalna zadruga Humana Nova Istra
Sortirnica
Rudarska 3 (pijacal)
HR-52220 Labin
Radno vrijeme: pon-pet 8-13 h i 18-20 h, sub: 8-13 h
tel. 099 2085 770
e-mail: marijan@humananova.org

Matični broj: 130068331
OIB: 81622533524
Žiro račun: HR 3724 0200 6110 0822 001 (Erste Bank Rijeka)

Upravitelj zadruge: Marijan Galović
Predsjednik Skupštine: Ivan Božić

Članovi/ice zadruge:
Udruga Alfa Albona
Udruga Zelena Istra
Socijalna zadruga Humana Nova Čakovec
Udruga slijepih Istarske županije
Volonterski centar Istre
Božica Peruško
Jelena Batelić

Zadruga je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu 2017. godine
Tt-17/1315-5, MBS 130068331, članski ulozi 7.000,00 kn uplaćeni u cijelosti, upravitelj Marijan Galović