Vijesti

Završna konferencija projekta "ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!

Dana, 28.1.2021. godine, u Dugoj Resi je održana završna konferencija projekta ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš! koji se provodio od 1.8.2019. do 31.01.2021. godine. Nositelj projekta je LAG Vallis Colapis, a partneri su Srednja škola Duga Resa, Karlovačka županija te Socijalna zadruga Humana Nova iz Čakovca. Program vrijednosti 1.267.913,68 kn sufinancirao je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru Švicarsko hrvatskog programa suradnje.

Prvi je ovo projekt LAG-a Vallis Colapis u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u sklopu poziva „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnog društva obrazovanju za održivi razvoj. Projekt je za cilj imao razviti sustav edukacije nastavnika i učenika lokalnih osnovnih i srednjih škola za teme održivog razvoja, pri čemu koristi i jača postojeći sustav školskih zadruga za usvajanje novih znanja o volonterstvu, društvenom poduzetništvu i ponovnoj upotrebi otpadnog tekstila.

U razdoblju od 18 mjeseci proveli smo sljedeće aktivnosti i ostvarili sljedeće rezultate:

  1. izradili smo posebnu Facebook stranicu projekta

  2. u projekt smo uključili 12 škola s područja Karlovačke županije (Osnovna škola "Slava Raškaj" Ozalj, Osnovna škola Draganići, Osnovna škola Banija, Osnovna škola Turanj, Srednja škola Duga Resa, Ekonomsko turistička škola Karlovac, Osnovna škola Grabrik, Osnovna škola Žakanje, Osnovna škola Mahično, Osnovna škola Rečica, Osnovna škola Generalski Stol te Osnovna škola "Vladimir Nazor" Duga Resa)

  3. održali smo edukacije o: osnovama održivog razvoja, ulozi zadružne ekonomije i volonterstva u održivom razvoju zajednice te o oporabi tekstila za učitelje i učenike u 12 škola.

  4. Kroz projektne je aktivnosti uključeno gotovo 500 učenika, 30 učitelja/nastavnika, 30 volontera, 5 organizacija civilnog društva

  5. osnovali smo i registrirali podružnicu Socijalne zadruge Humana Nova Čakovec u prostorima Srednje škole Duga Resa. Za potrebe podružnice smo izveli radove prilagodbe objekta pristupu osobama s invaliditetom (ugradnja platforme, rampi te wc-a za invalide) te opremanje prostora. U navedenoj aktivnosti bilo je osigurano sufinanciranje Karlovačke županije u iznosu od 70.000,00 kn dok je ukupna vrijednost radova iznosila 201.220,00 kn.

Podružnica u Dugoj Resi će biti centralno mjesto sakupljanja tekstila za Karlovačku županiju, koji će se recilklirati te će se izrađivati novi predmeti. Socijalna zdruga Humana Nova Čakovec veliki naglasak stavlja na zapošljavanje ranjivih i marginaliziranih skupina što će biti slučaj i u podružnici Duga Resa.

  1. održali smo tri volonterske akcije sakupljanja tekstila u 12 škola/školskih zadruga s područja Karlovačke županije i to u: Osnovna škola "Slava Raškaj" Ozalj, Osnovna škola Draganići, Osnovna škola Banija, Osnovna škola Turanj, Srednja škola Duga Resa, Ekonomsko turistička škola Karlovac, Osnovna škola Grabrik, Osnovna škola Žakanje, Osnovna škola Mahično, Osnovna škola Rečica, Osnovna škola Generalski Stol te Osnovna škola "Vladimir Nazor" Duga Resa. Sakupljeno je ukupno više od 32 tone tekstila. Škola koja je sakupila najviše tekstila u sve 3 volonterske akcije, bila je Osnovna škola Žakanje

  2. ojačali smo kapacitete projektnog tima studijskim posjetom u pogone Humane Nove u Zagrebu i Čakovcu te posjetom udrugama i zadrugama u Dubrovniku i Sinju, gdje smo se upoznali s načinom rada zadruge te zaposlenicima.

  3. opremili smo učionicu učeničke zadruge „Brezik“ (OŠ Žakanje) opremom koja će služiti za buduće aktivnosti zadruge, a usmjerene na poticanje poduzetništva, ekologije i ponovne uporabe tekstila

  4. učenike smo upoznali s primjerima dobre prakse zadruga i društvenog poduzetništva (Socijalna zadruga Humana Nova Čakovec, Humana Nova Zagreb te turistička agencija Croatia Open Land)

  5. potpisali smo Sporazum o razumijevanju i suradnji s 11 škola o nastavku suradnje kroz podružnicu Humane Nove u Dugoj Resi

Situacija uzrokovana virusom COVID-19 spriječila nas je u planiranoj provedbi aktivnosti, međutim uspjeli smo provesti sve aktivnosti i ostvariti sve pokazatelje.