News

Održan peti partnerski sastanak projekta ECO-SOCIAL

Danas, 9. rujna 2020. godine, održan je peti partnerski sastanak u Srednjoj školi Duga Resa. Na sastanku su sudjelovali predstavnici projektnog tima: LAG Vallis Colapis, Socijalna zadruga Humana Nova Čakovec, Srednja škola Duga Resa te Karlovačka županija. Raspravljali smo o proteklom razdoblju, aktivnostima koje smo proveli te kako ćemo provesti zadnjih 6 mjeseci projekta, sukladno epidemiološkim preporukama. Napravili smo strateški plan za sljedeća 3 mjeseca s naglaskom na provedbu aktivnosti u rujnu i listopadu. S obzirom da su u Srednjoj školi Duga Resa započeli radovi na ugradnji platforme i rampi, obišli smo radove i provjerili napredak. Navedene radove sufinancira Karlovačka županija, partner na projektu.

Dogovorene aktivnosti za sljedeća 3 mjeseca su: - provedba preostalih edukacija za učenike u prilagođenom obliku sukladno epidemiološkim uputama te uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja te HZJZ-a - organizacija studijskog posjeta projektnog tima s ciljem jačanja kapaciteta partnerskih organizacija. - završetak radova (ugradnja rampi i platforme za pristup osoba s invaliditetom) u Srednjoj školi Duga Resa, a vezano za osnivanje podružnice Humane Nove u Dugoj Resi. Osnivanje (registracija) podružnice te opremanje podružnice. Provedba sastanaka sa školama koje sudjeluju u projektnim aktivnostima, a vezano za nastavak suradnje nakon završetka projekta. - provedba volonterskih akcija sakupljanja tekstila u 12 škola, povodom manifestacije Hrvatska volontira (rujan i listopad)

Za više detalja o projektu pratite našu posebnu Facebook stranicu projekta.

Projekt ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš! provodi se od 1.8.2019. do 31.01.2021. godine. Nositelj projekta je LAG Vallis Colapis, a partneri na projektu su Srednja škola Duga Resa, Karlovačka županija te Socijalna zadruga Humana Nova iz Čakovca. Program vrijednosti 1.267.913,68 kn sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru Švicarsko hrvatskog programa suradnje.